PRÁCE BĚHEM COVID-19

I během koronavirové krize máte jako zaměstnanci a zaměstnankyně nárok na dobré a bezpečné pracovní podmínky. Buďte informovaní a nenechte se zaměstnavatelem přivést do úzkých. 

Zde přinášíme základní informace:

BEZPEČÍ NA PRACOVIŠTI

Zaměstnavatel musí zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Musí také předcházet možným rizikům spojených s výkonem práce nejen v době korona krize. 

Máte na svém pracovišti k dispozici dezinfekci rukou a roušky?  Pokud sdílíte s kolegy a kolegyněmi počítač nebo sluchátka, měly by být vždy před použitím dobře dezinfikované. 

  • Co když při výkonu práce onemocním koronavirem?

Ve smyslu zákona se bude jednat o poškození zdraví, za které odpovídá zaměstnavatel, tzn. zaměstnanci bude příslušet v plném rozsahu právo na náhradu škody, včetně náhrady za ztrátu na výdělku.

Při nakažení koronavirem zaměstnanec/kyně okamžitě ukončuje výkon práce, o nakažení koronavirem je zaměstnanec/kyně povinen/povinna ihned informovat  zaměstnavatele (svého nadřízeného) a trvat na tom, aby tato skutečnost byla oficiálně zapsána do „Knihy úrazů.“ 

PRACOVNÍ PODMÍNKY

  • Může mi zaměstnavatel nařídit práci z domova?

Na práci z domova se lze pouze dohodnout (§ 317 zák. práce), a to i jen na část pracovní doby; jednostranně nařídit práci z domova nelze. Dohoda o tzv. home office může být v nouzové situaci provedena jakkoli formou, po e-mailu, formou SMS apod.

  • Může mi zaměstnavatel nařídit dovolenou, může mi zrušit dovolenou?

Ano, zaměstnavatel může nařídit dovolenou, ovšem bez dohody se zaměstnancem/kyní musí dodržet lhůtu oznámení čerpání nařízené dovolené nejméně 2 týdny předem. Pokud zaměstnavatel zruší termín čerpání dovolené a/nebo odvolá zaměstnance/kyni z dovolené, pak musí zaměstnanci/kyni nahradit veškeré náklady, které mu bez jeho zavinění vznikly proto, že zaměstnavatel změnil jemu/jí určenou dobu čerpání dovolené nebo že ho/ji odvolal z dovolené (tedy např. cenu za storno zájezdu, a to včetně náhrady za rodinné příslušníky zaměstnance/kyně).

  • Co když pro mě zaměstnavatel nemá práci?

Zaměstnavatel vám může dát tzv. „překážku na straně zaměstnavatele“ (je to jeho problém, že vám nemůže přidělit práci). V tom případě nechodíte do práce, ale musí vám vyplatit 100% náhradu mzdy (v určitých případech viz Zákoník práce je náhrada platu jen 60% nebo 80% (omezení poptávky, živelná událost apod.). 

  • Může mi zaměstnavatel nařídit přesčas, kolik maximálně?

Ano, bez dohody se zaměstnancem/kyní, tzn. i proti jeho vůli, maximálně 8 hodin v každém týdnu a maximálně 150 hodin za rok; pokud se zaměstnanec/kyně v pracovní nebo jiné smlouvě dohodl/a, že souhlasí s nařizováním tzv. nadlimitní práce přesčas (§ 93 odst. 3 zák. práce), lze zaměstnanci/kyni nařídit maximálně 8 hodin v průměru za rok, tzn. až 416 hodin za rok (v jednom týdnu tak může být nařízen přesčas například i 30 hodin týdně). Odmítnutí práce nad uvedené limity nelze považovat za porušení pracovní kázně.

  • Může zaměstnavatel ze dne na den změnit rozvrh směn, nařídit mi práci na jiné dny apod.?

O rozvrhování pracovní doby, začátku i konci směn rozhoduje výlučně zaměstnavatel (§ 81 odst. 1 zák. práce). Rozvrh směn (tzv. harmonogram) zaměstnavatel nemůže – bez souhlasu zaměstnance – změnit ze dne na den, změna je možná 2 týdny předem. Pokud by měl být rozvrh směn měněn v době kratší, než 2 týdny předem, lze to jedině na základě dohody se zaměstnancem/kyní, tato dohoda nemusí být písemná, stačí e-mailem, ústně.

Pokud se zaměstnanec/kyně nedostaví na směnu dle změněného rozvrhu, aniž byly prokazatelně splněny uvedené podmínky, nelze to považovat za porušení pracovní kázně.

FINANCE

  • Mám nárok na čerpání nemocenské, pokud jsem nakažen koronavirem?

Jako zaměstnanec/kyně v pracovním poměru čerpáte nemocenskou ve výši 60% průměrného výdělku (od 31. dne pak 66%).

  • Dostal/a jsem se do tíživé finanční situace, co mám dělat?

Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem nedostatku prostředků ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP). Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru. Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi/klientce, jehož/jejíž sociální a majetkové poměry mu/ji neumožňují překonat nepříznivou situaci. 

Více informací i MOP najdeš na stránkách MPSV.

  • Mám doma dítě, mohu čerpat ošetřovné?

Ano, ale záleží na věku dítěte a jaký typ školského zařízení navštěvuje.

Všechny aktuální informace o ošetřovném najdeš na stránkách MPSV.

Máš další otázky? Zanech nám na sebe kontakt a my se ozveme.

Přečti si více i o dalších tématech:

cs_CZČeština