“Chceme férové podmínky při home office”, požaduje iniciativa Práce na drátě

V důsledku pandemie onemocnění Covid-19 byla mnoha zaměstnancům a zaměstnankyním nařízena práce z domova. Většina zaměstnanců nedostala vybavení potřebné k práci z domova a nebyly jim kompenzovány vyšší náklady na energie a služby, které jim práce z domova přinesla. Výdaje, které má platit zaměstnavatel, se přenesly na zaměstnance a zaměstnankyně. Docházelo také k neadekvátním zásahům do soukromí, zaměstnanci byli nuceni pracovat mimo svou pracovní dobu nebo měli na svých noteboocích nainstalován různý sledovací software. Současná situace je problematická i z toho důvodu, že práce z domova, častěji nazývaná anglickým termínem home office, nemá zakotvení v zákoníku práce ani české legislativě.

Tématem se dlouhodobě zabývá iniciativa Práce na drátě, která sdružuje zaměstnance a zaměstnankyně v IT a call centrech a podporuje je v uplatňování svých práv. Iniciativa přišla s kampaní na podporu férových podmínek při práci z domova. V otevřeném dopise vyzývá zaměstnavatele, aby pro své zaměstnance a zaměstnankyně vytvořili vhodné podmínky, nenarušovali jejich soukromí a nabízeli střídání home office s docházením do zaměstnání jako standardní způsob práce. 

Každý, kdo podporuje férové podmínky pracujících na home office může vyjádřit svou podporu tím, že připojí svůj podpis k otevřenému dopisu. Otevřený dopis bude možné podepsat online, ale i osobně na několika akcích iniciativy Práce na drátě. Tento otevřený dopis poté bude odeslán vládě a sdružení zaměstnavatelů ABSL (Association of Business Service Leaders in the Czech Republic). Kampaň má za cíl podpořit zaměstnance a zaměstnankyně v diskusi o podmínkách home office se svými zaměstnavateli. 

One thought on ““Chceme férové podmínky při home office”, požaduje iniciativa Práce na drátě”
  1. I have taken notice that in digital cameras, unique receptors help to concentrate automatically. These sensors connected with some cams change in contrast, while others work with a beam with infra-red (IR) light, especially in low lumination. Higher standards cameras occasionally use a mixture of both models and likely have Face Priority AF where the dslr camera can ‚See‘ the face while keeping your focus only on that. Many thanks for sharing your ideas on this website.

Napsat komentář

cs_CZČeština