Pracující call center a IT sektoru požadují po zaměstnavatelích anti-COVIDová opatření

Jako pracující z call center a IT sektoru žádáme od svých zaměstnavatelů opatření proti nákaze a šíření koronaviru.


Koronavirová krize změnila pracovní podmínky v IT a komunikačním sektoru (ICT) v České republice a ukázala, že většina pracovních pozic umožňuje pracovat z domova. Jako iniciativa Práce na drátě jsme spustili petici, ve které žádáme zaměstnavatele v tomto odvětví, aby zajistili protivirová opatření na všech pracovních pozicích a podpořili zaměstnance*kyně pracující z domova.

Pro zlepšení pracovních podmínek v době koronavirové krize je stále možné podniknout řadu opatření, proto jsme petici spustili právě v době nouzového stavu. Petice je reakcí na příběh členky iniciativy, která jako telefonní operátorka byla nucena chodit na pracoviště. Společně se svými kolegy a kolegyněmi musela nejen chodit do kanceláře, ale pracovat tam bez dodržování jakýkoliv protivirových opatření ze strany zaměstnavatele. Dokonce i její přímý nadřízený ji odrazoval od dodržování jakýchkoli ochranných opatření. Poté, co její žádosti o nápravu ze strany zaměstnavatele nebyly vyslyšeny, se rozhodla její příběh zveřejnit pomocí sociálních sítí. Jako iniciativa jsme se rozhodli reagovat spuštěním této petice – na podporu naší členky, ale i všech dalších pracujících, kteří jsou stejně jako ona v podobné situaci.

Petice má 5 základních požadavků.

Za prvé, všichni zaměstnanci*kyně by měli mít možnost pracovat z domova, pokud to jejich pracovní pozice z podstaty práce umožňuje, a pokud se pro ni dobrovolně rozhodnou. Během současné pandemie by nikdo neměl být nucen pracovat z kanceláře.

V případě, že není možné pracovat z domova vzhledem k druhu práce, měl by zaměstnavatel zajistit, aby byla na pracovišti dodržována všechna hygienická pravidla proti šíření koronaviru, a aby byly zaměstnancům poskytnuty všechny požadované ochranné prostředky. Kromě toho musí být všichni zaměstnanci*kyně okamžitě informováni o jakémkoli případu infekce COVID-19 na jejich pracovišti.

Zaměstnanci*kyně by měli mít možnost upozornit zaměstnavatele na jakékoliv nedodržování hygienických pravidel na pracovišti. Zaměstnavatelé by neměli penalizovat žádného pracovníka*nici, který*á na nedodržování opatření upozorní, ale naopak by měli podnět prošetřit a poskytnout jeho rychlé a odpovědné řešení.

Petice se ale také zaměřuje na zaměstnance*kyně, kteří již pracují z domova, a požaduje, aby zaměstnavatelé poskytli veškeré vybavení potřebné pro práci z domova. Kromě toho by měli přispívat na všechny výdaje spojené s prací z domova a zavádět administrativně jednoduchý proces proplácení těchto nákladů (např. formou paušální částky vyplácenou se mzdou).

Práce z domova také smazává hranice mezi pracovním a soukromým životem. Proto požadujeme, aby zaměstnavatelé zajistili dodržování těchto hranic a pomohli ke slaďování pracovního a soukromého života všem zaměstnancům*kyním, kteří to potřebují.

Vyzýváme všechny pracující v call centrech a IT společnostech, ale i další pracující a veřejnost, aby se připojili k našim požadavkům a petici podepsali. Později bude petice doručena zaměstnavatelům v odvětví ICT skrze zastupující asociace: ASSOCIATION OF BUSINESS SERVICE LEADERS IN THE CZECH REPUBLIC; ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ČESKÉ REPUBLIKY; ASOCIACE PROVOZOVATELŮ KABELOVÝCH A TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ, Z.S.; ČESKÁ ASOCIACE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Z. S.; VÝBOR NEZÁVISLÉHO ICT PRŮMYSLU.

Očekáváme, že díky této petici začnou zaměstnavatelé v odvětví ICT zajišťovat bezpečné a dobré pracovní podmínky pro všechny své zaměstnance*kyně. Protože, jak říká náš petiční slogan, „jsme v tom společně“ a věříme, že z krize se můžeme dostat jen společně! #jsmevtomspolecne

Napsat komentář

cs_CZČeština